Webtoon BL/Yaoi Manga Manhua Đăng truyện Novel
Ác nữ cự tuyệt cua nam chính
Hắc Đạo Này Có Chút Manh
Được Các Anh Trai Chiều Chuộng Tôi Trở Nên Ngang Tàng
Ta Là Đại Thần Tiên
Toàn Bộ Tu Chân Giới Muội Tử Muốn Bắt Ta
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện
Đại chúa tể
Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất
Đại Vương Tha Mạng
Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc
Tâm Động Thuấn Di

Manhua